Privacy

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Le Bastion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Le Bastion, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Le Bastion verstrekt.
Le Bastion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en  achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM LE BASTION GEGEVENS NODIG HEEFT

Le Bastion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Le Bastion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG LE BASTION GEGEVENS BEWAART

Le Bastion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Le Bastion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Le Bastion worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Le Bastion gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contact formulier naar de secretaris van Le Bastion.
Le Bastion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Le Bastion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Le Bastion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met Le Bastion op via het contact formulier naar de secretaris van Le Bastion.

www.lebastion.nl is een website van Le Bastion.

Le Bastion is als volgt te bereiken:

Postadres:             West Havenstraat 20
                              4486 AD Colijnsplaat

Vestigingsadres:   Kattendijksedijk 23
                             4463 AL  Goes

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40309197